top of page

สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility 2024 ภายใต้แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

ในวันที่ 21 พ.ค.67

โดยได้สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ชุดคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้

จำนวน 10 ชุด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆComentarios


bottom of page