top of page
Omya_7479_new_edited.jpg

ร่วมงานกับเรา

ครอบครัวสุรินทร์ออมย่า

สำหรับสุรินทร์ ออมย่าฯ  พนักงานคือกำลังสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนบริษัท  เรามุ่งหวังการทำงานเป็นทีม  เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  เราพร้อมที่จะส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและเติบโตไปพร้อมกัน

Omya Values Collage without logo.jpg

ความพอประมาณ
มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่โอ้อวด

ไม่ยอมแพ้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

มีมารยาท สุภาพและให้เกียรติผู้อื่น

ยึดมั่นคุณธรรม ทำสิ่งที่ถูกต้อง

Image by Rodeo Project Management Software

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่งงานทั้งหมด :

5

Purchase and procurement officer

Wangthonglang Bangkok

Account Payable

Wangthonglang Bangkok

Technical Sales Polymer

Wangthonglang Bangkok

Technical Sales Water Treatment

Wangthonglang Bangkok

Technical Sales Animal feed

Wangthonglang Bangkok

ติดต่อเรา สำหรับการสมัครงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-9347409-12 ต่อ 64-65

Email: Pilaiwan.Intaraksa@omya.com

bottom of page