top of page

กิจกรรม CSR ของบริษัทในปี 2022 -2023

  • มอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา พนักงาน ประจำปี 2565 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 จำนวนทุนทั้งหมด 66 ทุน มูลค่า 177,000 บาท
  • สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี2566 ให้กับโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง  • ร้านสหกรณ์เพื่อพนักงาน เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายครัวเรือน ของพนักงาน จากสภาวะเศรษฐกิจระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565-มีนาคม 2566
  • ธนาคารกายอุปกรณ์

บริษัทได้ทำการสนับสนุนไม้เท้า 3 ขา ให้กับทางเทศบาลโคกตูม เพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้ใช้ และลดอุบัติเหตุในการใช้ชีวิตประจำวัน
留言


bottom of page